Now showing items 1-2 of 2

  • Fotoprodukce mionových párů v Pb-Pb srážkách na experimentu ALICE 

   Author: Tomáš Herman; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Taševský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Jevy spojené se strukturou protonů a jader při vysokých energiích (nízkých Bjorkenových x), tj. gluonová saturace a jaderné stínění, mohou být experimentálně studovány měřením účinných průřezů procesů citlivých na jejich ...
  • Studium nelineární evoluce hadronové struktury v rámci kvantové chromodynamiky 

   Author: Matěj Vaculčiak; Supervisor: Čepila Jan; Opponent: Závada Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Předmětem této diplomové práce je studium hadronové struktury, zejména pak jevu partonové saturace, který se projevuje při nı́zkých hodnotách Bjorkenova x v hluboce nepružném rozptylu elektronu na protonu. Jsou zde popsány ...