Now showing items 1-2 of 2

  • Studium produkce půvabných mesonů v experimentu STAR 

   Author: Zuzana Moravcová; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Trzeciak Barbara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Štúdium kvark-gluónovej plazmy, hustej a horúcej jadrovej hmoty, v ktorej sa nachádzajú dekonfinované kvarky a gluóny, patrí medzi hlavné ciele Relativistického urýchľovača ťažkých jadier v Brookhavenskom národnom laboratóriu. ...
  • Studium rovnováhy půvabných mezonů v relativistických srážkách těžkých iontů pomocí Monte Carlo generátoru HYDJET++ 

   Author: Jaroslav Štorek; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Eyyubova Gyulnara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Ve srážkách ultrarelativistických těžkých iontů vzniká kvark-gluonové plazma (QGP), stav hmoty, ve kterém kvarky a gluony nejsou vázány do hadronů. Simulacemi takových srážek pomocí např. HYDJET++ Monte Carlo generátoru ...