Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce nefotonických elektronů v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Vaněk Jan; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Mrázek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Nefotonické elektrony jsou elektrony ze semileptonických rozpadů těžkých mezonů s otevřenou krásou a půvabem, tj. D a B mezonů. Tyto mezony se tvoří v raném stádiu ultra-relativistických srážek těžkých iontů a používají ...