Now showing items 1-1 of 1

  • Studium produkce mezonu D ve srážkách Au+Au 200 GeV na experimentu STAR 

   Author: Líčeník Robert; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Bombara Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Hlavním cílem této práce je studium produkce půvabných mezonů ve vysokoenergetických srážkách těžkých iontů, během nichž vzniká kvark-gluonové plazma. Půvabné mezony jsou vytvářeny na počátku srážky, procházejí celým vývojem ...