Now showing items 1-1 of 1

  • Měření úhlové korelace mezi dvěma jety v pp srážkách v experimentu ATLAS 

   Author: Vladimír Žitka; Supervisor: Myška Miroslav; Opponent: Lysák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá precizním měřením silné interakce protonů při těžišťové energii 13TeV v rámci experimentu ATLAS na urychlovači LHC. Práce podává komplexní přehled dosavadních výsledků experimentů nejen na ...