Now showing items 1-1 of 1

    • Ortogonální polynomy a Askeyova-Wilsonova algebra 

      Author: Gromada Daniel; Supervisor: Pošta Severin; Opponent: Hrivnák Jiří
      V práci nejprve předneseme základní poznatky z teorie ortogonálních polynomů a reprezentací algeber. Poté na příkladech ukážeme, jak spolu souvisí reprezentace algeber, Leonardovy páry a ortogonální polynomy. Z reprezentací ...