Now showing items 1-1 of 1

    • Studium produkce jetů na urychlovači RHIC 

      Author: Kocmánek Martin; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Chaloupka Petr
      Veľa súčasných experimentov časticovej fyziky sa zameriava na výskum novej formy silne interagujúceho média nazvaného kvark-gluónová plazma (QGP). Kvark-gluónová plazma je veľmi horúca a hustá jadrová hmota pozostávajúca ...