Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace invariantů Lieových algeber pro charakterizování kontrakcí 

   Author: Lokvenc Pavel; Supervisor: Novotný Petr; Opponent: Hrivnák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Práce obsahuje stručný úvod do teorie Lieových algeber. Je zde definice známých invariantů, jejichž hodnoty jsou vypočteny pro všechny neizomorfní Lieovy algebry do dimenze čtyři. Spojitá kontrakce je řádně definována a ...