Now showing items 1-1 of 1

  • Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie 

   Author: Kováč Juraj; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Slavík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Predstavíme koncept difúziou poháňanej nestability. Budeme sa zaoberať vplyvom geometrie a špecificky okrajových podmienok na vlastné čísla Laplaceovho operátora. Porovnáme riešenie Turingových rovníc a príslušné vlastné ...