Now showing items 1-1 of 1

    • Diagnostika tokamakového plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu - kalibrace 

      Author: Šos Miroslav; Supervisor: Böhm Petr; Opponent: Ďuran Ivan
      Spolehlivý diagnostický systém je základem každého výzkumného experimentálního zařízení. Jeho zajištění vyžaduje provedení precizní kalibrace. Tato práce byla provedena za účelem obohacení kalibračního procesu diagnostiky ...