Now showing items 1-1 of 1

    • Charakterizace fluktuací okrajového plazmatu tokamaku COMPASS 

      Author: Jiráková Kateřina; Supervisor: Seidl Jakub; Opponent: Vondráček Petr
      Tato práce se zabývá popisem okrajového plazmatu tokamaku COMPASS. V první části je čtenáři poskytnut základní teoretický vhled do charakterizace plazmatu s důrazem na turbulentní mechanismy transportu. Poté jsou představeny ...