Now showing items 1-6 of 6

  • Degradace membrány palivového článku 

   Author: Kubant Jan; Supervisor: Klika Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Okrajové podmínky pro směsi látek 

   Author: Barbora Votinská; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Pavelka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Shrneme základní pojmy a pozorování mechaniky kontinua a představíme principy popisu směsí látek. Budeme se zabývat formulací okrajových podmínek pro dvoufázové směsi s využitím dříve publikovaných článků. Pro nestlačitelné ...
  • Stochastické modely chemické kinetiky 

   Author: Čajánek Ondřej; Supervisor: Vejchodský Tomáš; Opponent: Klika Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Obsahem této práce je studie tří základních stochastických modelů chemické kinetiky. Konkrétn ě se věnujeme porovnání Gillespieho stochastického simulačního algoritmu a základní chemické rovnici s jejich aproximací ve formě ...
  • Turingovy vzory v deterministických a stochastických reakčně-difuzních systémech 

   Author: Lukáš Tryner; Supervisor: Vejchodský Tomáš; Opponent: Klika Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce studuje Turingovy vzory v deterministických a stochastických reakčně-difúzních systémech. Uvažuje se stochastická analogie (deterministického) reakčně-difúzního Schakenbergova systému pro takovou volbu ...
  • Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody 

   Author: Habětínová Petra; Supervisor: Vejchodský Tomáš; Opponent: Klika Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Tato bakalářská práce studuje Turingovy vzory pomocí analytických a numerických metod. Podrobně analyzuje systém reakčně-difuzních parciálních diferenciálních rovnic a zjiš- tuje za jakých podmínek Turingovy vzory vznikají. ...
  • Výpočetní metody v termodynamice vícesložkových směsí 

   Author: Jindrová Tereza; Supervisor: Mikyška Jiří; Opponent: Klika Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)