Now showing items 1-1 of 1

  • Nelineární přehrávání v rámci množiny zvukových vzorků v kontextu videoher 

   Author: Igor Kotov; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací a testováním algoritmu pro zpracování digitálního signálu, který by mohl detekovat všechny možné body přechodu v hudebním souboru s pevným rytmem tak, aby jeho nelineární ...