Now showing items 1-3 of 3

  • Interaktivní hmatové plány pro seniory se zrakovou vadou 

   Author: Dominika Palivcová; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj interaktivního 3D modelu budovy pro zrakově postižené seniory, který umožňuje prozkoumání exteriéru i interiéru budovy. Cílem této diplomové práce bylo ...
  • Modulární interaktivní hmatový plán místností pro seniory se zrakovou vadou 

   Author: Tomáš Ivanič; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Život seniorů s vážnou zrakovou vadou je doprovázen řadou problémů a potřeb zejména z hlediska orientace v prostoru a interakce s technologiemi. Specifické potřeby jim ve většině případů není schopna jejich rodina poskytnout, ...
  • Využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených 

   Author: Pavla Křivanová; Supervisor: Palivcová Dominika; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem této práce je výzkum využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených uživatelů. Prvním krokem bylo provedení explorativního výzkumu s naší cílovou skupinou. Následovala analýza čichu, čichových ...