Now showing items 1-2 of 2

  • Vyhodnocení postupů pro vkládání reálných objektů do mapy davem 

   Author: Dominik Siegel; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá problematikou určování přesné polohy objektů na chodníkové síti a jejich zanesení do mapy. Analyzuje se, jak se uživatel orientuje na mapě a které orientační body mu pomáhají k určení přesné polohy ...
  • Vytvoření mobilní aplikace pro podporu učení a ověřování znalostí 

   Author: Aneta Steimarová; Supervisor: Demlová Marie; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Diplomová práce představuje návrh mobilní aplikace, určené pro podporu učení se matematických předmětů, určené pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze. Návrh mobilní aplikace vychází z doporučené literatury ...