Now showing items 1-1 of 1

  • iOS aplikace pro vizualizaci geografických dat v rozšířené realitě 

   Author: Michal Zajíc; Supervisor: Vrábel Ján; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se zabývá vývojem iOS aplikace, která slouží k vizualizaci různých geografických dat. Tato data mohou být zobrazena na 2D mapě nebo na 3D mapě v režimu rozšířené reality. Práce se zabývá všemi části vývoje této ...