Now showing items 1-1 of 1

  • Prototypování dotykových uživatelských rozhraní v automobilech 

   Author: Markéta Hejná; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato práce se zabývá návrhem způsobů pro zjednodušení tvorby prototypů dotykových rozhraní automobilů. Na základě seznamu požadavků na vlastnosti takových prototypů jsem analyzovala několik technologií pro návrh uživatelských ...