Now showing items 1-1 of 1

    • Komplexní informační systém neziskové organizace 

      Author: Koukal Vojtěch; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Mannová Božena
      Cílem této práce je navrhnout, vytvořit, nasadit a otestovat nový informační systém pro neziskovou organizaci Ekocentrum Podhoubí. Nyní používaný systém skládající se ze vzájemně izolovaných a nejednotně formátovaných ...