Now showing items 1-1 of 1

  • Realistické metriky 3D scén 

   Author: Vladimír Vlček; Supervisor: Hendrich Jakub; Opponent: Janisch Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Práce se zabývá analýzou složitosti scén ve 3D prostoru pomocí metrik. Hodnoty těchto metrik jsou porovnávány s výkonem algoritmů pro renderování scén. Výstupem práce je aplikace v jazyce C++, která dokáže nad zadanou ...