Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální aplikace pro ověření spolehlivosti automatické identifikace přepravního módu 

   Author: Filip Musal; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se zabývá problematikou zjišťování fyzické aktivity uživatele. Analyzuje možnosti, jakými lze fyzickou aktivitu detekovat. Na základě této analýzy byla v rámci práce navrhnuta a vytvořena experimentální aplikace, ...