Now showing items 1-1 of 1

    • Aproximace zvuku resyntézou 

      Author: Tisančín Tomáš; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
      Resyntéza zvuku je obtížným a časově náročným úkolem, který vyžaduje hluboké znalosti daného syntetizéru i syntézy obecně. Syntetizérů je nepřeberné množství a každý je svým způsobem odlišný jak svými parametry, tak zvukem, ...