Now showing items 1-1 of 1

    • Řídicí systém pro použití alternativního paliva automobilu 

      Author: Puncman Daniel; Supervisor: Vysoký Ondřej; Opponent: Stříbrský Antonín
      Tato diplomová práce se zabývá vývojem přídavného řídicího systému pro použití alternativního paliva pro zážehový motor automobilu. V počátečních kapitolách práce jsou rozebrány základní principy funkce a řízení zážehového ...