Now showing items 1-1 of 1

  • Použití metody sledování paprsku pro modelování šíření vln na rádiových a optických kmitočtech 

   Author: Lendvorský Lukáš; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Havran Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce srovánává rozdíly mezi raytracingem v počítačové grafice a raytracingem pro simulaci šíření rádiových vln. Srovnání je jak z hlediska rozdílnosti fyzikálních jevů obou typů raytracingu, tak rozdíly v jejich ...