Now showing items 1-1 of 1

    • Automatická detekce spánkové apnoe 

      Author: Kahoun Jakub; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Bělehrad Miloš
      V této diplomové práci je zpracována možnost automatického hodnocení spánkových PSG záznamů. Konkrétně se zaměřuje na poruchy dýchání během spánku. K detekci těchto poruch byly navrženy různé algoritmy, které nepoužívají ...