Now showing items 1-1 of 1

    • Nástroj pro získávání a správu informací 

      Author: Hoštička Václav; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Vořechovský Oldřich
      Tato diplomová práce se zabývá oblastí organizace, správy a sdílení úkolu. V rámci práce byla zpracována rešerše existujících rešení, na jejímž základe byly podrobneji definovány požadavky na vyvíjený nástroj. Výsledkem ...