Now showing items 1-1 of 1

    • Systém na sledování výroby 

      Author: Herzán Jan; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Potoček Blahoslav
      Tato práce je věnována problematice MES systémů. V teoretické části se práce zabývá jednotlivými funkcemi systému a jejich použitím v praxi. Dále pojednává o propojení s jinými systémy, které se podílejí na spravování ...