Now showing items 1-1 of 1

    • Tvorba uživatelského rozhraní pro systém biofeedbackové terapie 

      Author: Zeman Ondřej; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Havlík Jan
      Tato práce se zabývá vytvořením komplexního grafického uživatelského rozhraní nad existujícím jádrem neurofeedbackové aplikace. Teoretická část práce zahrnuje východiska praktické části. Obsahuje informace o mozku, jeho ...