Now showing items 1-1 of 1

    • Rozšířená realita pro výuku 

      Author: Havelík Jaroslav; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
      Tato práce se zabývá vytvořením mobilní výukové aplikace pro tablety, která pokrývá středoškolskou látku elektrických obvodů, s využitím prvků rozšířené reality. V práci jsou analyzovány problémy jako je volba vhodné ...