Now showing items 1-6 of 6

  • Dynamické datové struktury pro rozvrhování 

   Author: Kulovaný Jiří; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Mareček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Optimalizační algoritmy pro rozvrhování řidičů tramvají 

   Author: Škultéty Emil; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Vyskočil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rozvrhovací algoritmy pro real-time komunikace 

   Author: Balej Marek; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rozvrhování s částečně obnovitelnými zdroji 

   Author: Vlček Michal; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Bäumelt Zdeněk
   Tato diplomová práce se zabývá algoritmy pro řešení problému rozvrhování s částečně obnovitelnými zdroji. Tento problém je zobecněním NP-těžkého plánovacího problému Resource Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP). ...
  • Rozvrhování s omezenou kapacitou bufferů 

   Author: Furtuna Andrei; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Módos István
  • Systém na sledování výroby 

   Author: Herzán Jan; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Potoček Blahoslav
   Tato práce je věnována problematice MES systémů. V teoretické části se práce zabývá jednotlivými funkcemi systému a jejich použitím v praxi. Dále pojednává o propojení s jinými systémy, které se podílejí na spravování ...