Now showing items 1-1 of 1

    • Zabezpečení automaticky generovaných REST služeb 

      Author: Egermajer Martin; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Čemus Karel
      Cílem této práce je návrh a implementace zabezpečovací knihovny pro automaticky generované REST služby. Vytvořil jsem procesor, který na základě modelu rozhodne, zda má přihlášený uživatel právo s daty pracovat (podle rolí ...