Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace akceleračních datových struktur pro fotorealistické zobrazování 

   Author: Navrátil Michal; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Davidovič Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Práce pojednává o metodách optimalizace akceleračních datových struktur hierarchie obálek a jejich použití při sledování paprsku. Na základě analýzy použitého softwaru PBRT je navržena množina metod kombinující pohledově ...
  • Řešení velkých řídkých soustav lineárních rovnic na GPU 

   Author: Kalinová Petra; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Davidovič Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)