Now showing items 1-18 of 18

  • Dynamická simulace tekutin 

   Author: Kříž František; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Generátor blesků pro kompositor Nuke 

   Author: Dobřichovský Richard; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této práce je vytvoření fyzikálně založeného simulátoru blesků jakožto efektu k použití ve filmové postprodukci. Tato práce nejprve zkoumá fyzikální podstatu blesků a prezentuje existující metody pro simulaci jejich ...
  • Interaktivní vizualizace zvukového výstupu 

   Author: Týč Ladislav; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Sporka Adam
   Práce popisuje problematiku tvorby a nasazení multimediální aplikace, ve které jsou kombinovány přístupy z oboru počítačové grafiky, počítačového vidění a zpracování zvukového signálu. Cílem je vytvoření interaktivní ...
  • iPad aplikace pro výuku irských tanců 

   Author: Macoszek Ondřej; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Čepek Miroslav
   Cílem práce je navrhnout a implementovat iPad aplikaci pro výuku irských tanců. V rámci práce bude provedena rešerše metod pro detekci rychlosti hudby, detekci hudebních dob, pro změnu rychlosti hudby při zachování výšky ...
  • Klasifikace pohybu na základě nasnímaných pohybových dat 

   Author: Strnad Václav; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Sedláček David
   Prostudujte známé metodiky klasifikace pohybu a navrhněte vlastní způsob identifikace vybrané škály pohybů v sekvenci dat na vstupu. Při návrhu se inspirujte článkem, který je součástí zadání. Vlastní návrh ověřte implementací ...
  • Klasifikace pohybu na základě nasnímaných pohybových dat 

   Author: Strnad Václav; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Sedláček David
   Prostudujte známé metodiky klasifikace pohybu a navrhněte vlastní způsob identifikace vybrané škály pohybů v sekvenci dat na vstupu. Při návrhu se inspirujte článkem, který je součástí zadání. Vlastní návrh ověřte implementací ...
  • Komunikační protokol pro VR systémy 

   Author: Partyková Julie; Supervisor: Trávníček Zdeněk; Opponent: Berka Roman
  • Obecný framework pro zpětnovazebné řízení robotické koule Sphero pomocí 3D senzoru 

   Author: Vrba Michal; Supervisor: Wild Jiří; Opponent: Berka Roman
   Tato práce si klade za cíl navrhnout a implementovat model pro inteligentní řízení více robotických koulí Sphero najednou, které jsou snímány dostupným hloubkovým senzorem Microsoft Kinect. Vytvořený obecný framework pro ...
  • Rozšířená realita pro mobilní multimediální prezentace 

   Author: Král Jakub; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Simulace davu 

   Author: Varcl Matěj; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Simulace davu pro bezpečnostní aplikace 

   Author: Šívr Vojtěch; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace lavin 

   Author: Vyvlečka David; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace simulující chování lavin kombinovaného typu v terénu popsaném výškovou mapou. Návrh vychází z průzkumu existujících řešení daného problému. Výsledná aplikace ...
  • Simulace okolních dopravních dějů 

   Author: Minařík Jaroslav; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Skripty pro tvorbu animační kostry 

   Author: Smetana Radek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Berka Roman
   Tato práce se do hloubky zabývá přípravou počítačového modelu pro animaci. Tento proces, který je přítomný při vzniku téměř všech počítačových efektů, je ve světě známý jako rigging. Předmětem této práce je seznámit čtenáře ...
  • Toolbox pro tvorbu interaktivních multimediálních instalací 

   Author: Pokorný Filip; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Hybler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tvorba vizuálních efektů založených na použití shaderů, fyzikální simulace a snímání pohybu (mocap) 

   Author: Zrcek Martin; Supervisor: Máša Michal; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Vzdálené uživatelské rozhraní pro VR systémy 

   Author: Buk Tomáš; Supervisor: Trávníček Zdeněk; Opponent: Berka Roman
  • Zobecněné interaktivní techniky pro kolaborativní distribuovaný VR systém 

   Author: Paločko Vladimír; Supervisor: Trávníček Zdeněk; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)