Now showing items 1-7 of 7

  • Interaktivní prezentace Pražského hradu 

   Author: Husák Jan; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem webové aplikace, která zobrazuje Pražský hrad a prilehlé okolí. Uživateli aplikace umožnuje volne se procházet scénou nebo vytváret virtuální procházku, která uživatele scénou provede. ...
  • Možnosti prezentace 3D budov na webu 

   Author: Šrám Daniel; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Müllerova vila - interaktivní procházka 

   Author: Suchý Josef; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Müllerova vila - kompletní model domu 

   Author: Mohelský Petr; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Převod dat z Google Earth do VRML 

   Author: Samek Michal; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Řídící software CNC Stroje 

   Author: Měšťánek Filip; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce popisuje cyklus vývoje řídícího systému pro CNC řezací stroje. Práce se zabývá všemi fázemi vývoje systému od analýzy stávajících řídících systémů a identifikací jejich nedostatků, výběru architektury ...
  • Vizualizace Pražského hradu 

   Author: Smrček Antonín; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sedláček David