Now showing items 1-5 of 5

  • Autonomní systém pro záznam signálů ze senzorů 

   Author: Křepelková Marta; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací autonomního systému pro záznam signálů ze senzorů pro měření na malých a těžce přístupných místech. Zařízení podporuje připojení osmi analogových vstupů, tří digitálních I2C vstupů, ...
  • Detektor vad pomocí vířivých proudů 

   Author: Ondřej Fidra; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   V této práci je diskutována problematika nedestruktivního testování kovových předmětů pomocí vířivých proudů. Práce podrobněji popisuje celkový návrh i s výrobou bezdrátového zařízení s běžným mikrokontrolérem a s grafickým ...
  • Návrh výkonového měniče s SiC MOSFETy 

   Author: Jan Světlík; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem výkonového měniče založeného na topologii typu synchronní buck. Měnič je zkonstruován s využitím MOSFET tranzistorů na bázi silikon karbidu. Tato práce se věnuje analýze měniče s cílem ...
  • Pedometr s nízkou spotřebou a bezdrátovou komunikací 

   Author: Poskočil Zbyněk; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Výuková a automatizační GPIO platforma 

   Author: Hruška Ondřej; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce popisuje vývoj univerzální softwarové a hardwarové platformy pro přístup k hardwarovým sběrnicím a elektrickým obvodům z prostředí vysokoúrovňových programovacích jazyků a aplikací běžících na PC, a to za využití ...