Now showing items 1-1 of 1

  • Měření elektromagnetických vlastností stavebních materiálů ve frekvenčním pásmu 5 – 50 GHz 

   Author: Petr Janda; Supervisor: Kabourek Václav; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cílem práce je popsat a realizovat měření elektromagnetických vlastností staveních materiálů a konstrukcí. V prvních kapitolách je popsána teorie šíření milimetrových vln v prostředí stavebních materiálů a konstrukcí, ...