Now showing items 1-1 of 1

    • Rekonstrukce Oddělení urgentního příjmu dospělých ve FN v Motole 

      Author: Petráčková Alena; Supervisor: Šimůnek Martin; Opponent: Kocmánek Jan
      Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí neúrazové části Oddělení urgentního příjmu dospělých (OUPD) v pražské FN v Motole. Cílem rekonstrukce je zmodernizování a rozšíření oddělení v návaznosti na otevření nové stanice ...