Now showing items 1-2 of 2

  • Zobrazení Waterfall spektra na PC 

   Author: Patrik Petrýdes; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Cílem této práce je vytvořit program, který přijímá a zobrazuje amplitudové spektrum ve formě waterfall na počítači. V první části práce je teorie, která shrnuje pojmy spojené s waterfall spektrem. Na začátku je velmi ...
  • Zobrazení Waterfall spektra na PC 

   Author: Patrik Petrýdes; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Cílem práce bylo vytvořit program, který přijímá a zobrazuje amplitudové spektrum ve formě waterfall grafu na počítači. Program byl realizován ve třech verzích. První verze byla vytvořena za pomocí programovacího jazyku ...