Now showing items 1-16 of 16

  • Aplikace pro ovládání eLAN-IR-003 

   Author: Bolek Tomáš; Supervisor: Tobolík Jiří; Opponent: Mlejnek Pavel
  • Asistivní systém řízený iNELS 

   Author: Knapp Jan; Supervisor: Tobolík Jiří; Opponent: Mlejnek Pavel
   Cílem této práce bylo vytvořit ucelený popis systému iNELS BUS System, jeho možností a případných úskalí. Dále podle těchto informací vytvořit projekt pro implementaci inteligentní elektroinstalace konkrétně pro domov ...
  • Bezdrátový monitoring vibrací budov 

   Author: Dytrych Pavel; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Třeštík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se zbývá návrhem bezdrátové monitorovací jednotky vibrací. Motivační část obsahuje stručný souhrn důvodů pro měření vibrací, jejich vliv na člověka a statiku budov a rešerši monitorovacích jednotek ...
  • Bezdrátový senzor vlhkosti a teploty stavebních konstrukcí 

   Author: Campr Tomáš; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Třeštík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Tato práce se zabývá návrhem bezdrátového senzoru vlhkosti a teploty sta- vebních konstrukcí. Senzor bude umístěn v izolační vrstvě stavební konstrukce bez možnosti pozdějšího přístupu. Z tohoto důvodu neobsahuje trvalý ...
  • Bezdrátový senzorový systém pro řízení vytápění rodinného domu se standardními teplovodními tělesy 

   Author: Klimovič Martin; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Mlejnek Pavel
  • Bezdrátový systém měření vlhkosti a teploty stavebních materiálů 

   Author: Klíma Jakub; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Česák Petr
  • Chytrá elektroinstalace mezonetového bytu 

   Author: Tomáš Kodad; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem diplomové práce je popsat fungování, zkušenosti s realizací a projektováním chytré elektroinstalace pro rekonstruovanou bytovou jednotku. Značnou výhodou byla přítomnost tvůrce diplomové práce od projektu, přes ...
  • Demonstrační pracoviště pro regulátory EAGLEHAWK a IRM 

   Author: Šimíček Jan; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Účelem této práce je realizace demonstračního pracoviště pro dva zcela nové reuglátory a ověření jejich schopností na poli řízení moderních budov. Pro tuto demonstraci je navrhnut kufr, který je vyplněn všemi potřebnými ...
  • Individuální prostorová regulace pro hotely 

   Author: Miňovský Michael; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zabývá systémy individuální prostorové regulace (IPR) - hlavně těmi jež jsou využitelné v hotelech. Otázka regulace je pojata komplexně a mj. v souvislosti se systémy pro správu budovy (SSB), které tvoří širší ...
  • Integrace měřičů spotřeby energií do SCADA systému, zpracování a vyhodnocení dat 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Matzner Martin; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Diplomová práce "Integrace měřičů spotřeby energií do SCADA systému, zpracování a vyhodnocení dat" se zabývá typickým aplikačním problémem jakéhokoliv inženýra při sběru dat v oblasti moderních budov. Spočívá v navrhnutí ...
  • Integrovaný systém řízení TZB malého hotelu nebo penzionu 

   Author: Grygarová Johana; Supervisor: Kubec Jindřich; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce je zaměřená na návrh systému řízení technického zařízení malého hotelu nebo penzionu. Prvním bodem je rešerše legislativních a normových požadavků, které přímo souvisí s návrhem řídicího systému v ubytovacím ...
  • Internetová aplikace pro hotelový systém 

   Author: Trejtnar Ladislav; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
   V diplomové práci byl vytvořen program pro monitorování inteligentního hotelového systému. Vytvořená aplikace, označena jako INNservis, se skládá ze dvou částí - serverové a klientské. Serverová část aplikace zpracovává ...
  • Návrh a realizace řízení uzavřeného systému s použitím KNX 

   Author: Šváb Jan; Supervisor: Pitelka Vojtěch; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Diplomová práce je zaměřena na utvoření komplexního přehledu o problematice inteligentních systémů budov a praktické aplikaci systému KNX pro řízení demonstračního modelu. V textu jsou uvedeni někteří ze zástupců systémů ...
  • Prezentační pracoviště pro regulátor EAGLE 

   Author: Kapchenko Anna; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
  • Systém pro měření spotřeby energií a dalších veličin v budově 

   Author: Hašek Miroslav; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Třeštík Jaroslav
   Diplomová práce se zabývá návrhem měřicího modulu pro vyčítání údajů o spotřebě v domácnosti. V úvodní části práce jsou stručně popsány způsoby měření spotřeby elektřiny, plynu a vody s ohledem na návrh měřicího systému. ...
  • Systém pro včasnou detekci zvýšené vlhkosti v budovách 

   Author: Vodička Aleš; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Třeštík Jaroslav
   Tato práce se zabývá návrhem systému pro monitoring vlhkosti v konstrukcích budov a včasného varování v případě nehody. Tento systém měří vlhkost obsaženou v materiálech rezistivní metodou. Současně jsou měřeny také ostatní ...