Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní aplikace pro ovládání IDS/IPS bezpečnostní sondy SonIoT 

   Author: Michaela Jurková; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Švub Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce se zabývá vývojem a testováním mobilní aplikace na platformě Android sloužící pro správu IDS/IPS bezpečnostní sondy SonIoT. Aplikace umožňuje zabezpečenou komunikaci se sondou pomocí SSH, včetně autentizace ...