Now showing items 1-11 of 11

  • Chytrá elektroinstalace mezonetového bytu 

   Author: Tomáš Kodad; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem diplomové práce je popsat fungování, zkušenosti s realizací a projektováním chytré elektroinstalace pro rekonstruovanou bytovou jednotku. Značnou výhodou byla přítomnost tvůrce diplomové práce od projektu, přes ...
  • Demonstrační pracoviště pro regulátory EAGLEHAWK a IRM 

   Author: Šimíček Jan; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Účelem této práce je realizace demonstračního pracoviště pro dva zcela nové reuglátory a ověření jejich schopností na poli řízení moderních budov. Pro tuto demonstraci je navrhnut kufr, který je vyplněn všemi potřebnými ...
  • Diagnostický systém experimentální HVAC jednotky 

   Author: Hanuš Ondřej; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Individuální prostorová regulace pro hotely 

   Author: Miňovský Michael; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zabývá systémy individuální prostorové regulace (IPR) - hlavně těmi jež jsou využitelné v hotelech. Otázka regulace je pojata komplexně a mj. v souvislosti se systémy pro správu budovy (SSB), které tvoří širší ...
  • Integrace systémů měření a regulace v budovách 

   Author: Martin Bílek; Supervisor: Široký Jan; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá základní tématikou řešení technologického zařízení budov (TZB). V úvodní části je čtenář seznámen s problematikou otevřených komunikačních protokolů a integrace řídících systémů společně s použitými ...
  • Internetová aplikace pro hotelový systém 

   Author: Trejtnar Ladislav; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
   V diplomové práci byl vytvořen program pro monitorování inteligentního hotelového systému. Vytvořená aplikace, označena jako INNservis, se skládá ze dvou částí - serverové a klientské. Serverová část aplikace zpracovává ...
  • Kaskádní filtrace ultrazvukových signálů 

   Author: Dušek Petr; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Koncept integrovaného řízení domu 

   Author: Kirsch Petr; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Matz Václav
   Diplomová práce se zabývá konceptuálním návrhem integrovaného řízení domu, které bylo navrhnuto pro konkrétní budovu, propojením podsystémů technického zaří- zení budovy a jejich koordinovanému řízení hlavní řídící jednotkou. ...
  • Návrh inteligentního řízení rodinného domu na bázi WSN 

   Author: Stehlík Marek; Supervisor: Vítek Tomáš; Opponent: Matz Václav
   Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou riadenia a inteligentnej kontroly rodinného domu v reálnom čase cez intranet a internet. Práca zahŕňa návrh a realizáciu inteligentného riadenia z hľadiska mechanickej konštrukcie ...
  • Prezentační pracoviště pro regulátor EAGLE 

   Author: Kapchenko Anna; Supervisor: Matz Václav; Opponent: Mlejnek Pavel
  • Univerzální PLC kontrolér s HDMI výstupem 

   Author: Líbal Lukáš; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Matz Václav
   Práce se zabývá návrhem a realizací jednoduchého programovatelného automatu s grafickým výstupem založeným na Raspberry Pi. Vlastní programovatelný automat je založený na mikrokontroléru z řady STM32F0. Zařízení je navrženo ...