Now showing items 1-1 of 1

  • Bezdrátový systém pro monitorování radiace v urychlovačích částic 

   Author: Martin Cejp; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Práce se zabývá realizací systému monitorování radiace v urychlovačích částic, založeného na senzorické jednotce s provozem na baterie a bezdrátovou komunikací. Pro měření radiace je použit dozimetr s plovoucím hradlem ...