Now showing items 1-1 of 1

  • Komplexní využití predikovatelných informací pro řízení úspor elektrické energie v budovách 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Kubec Jindřich; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce je zaměřená na návrh systému řízení spotřeby elektrické energie v rodinném domě, který využívá elektrickou energii z energetické sítě a z fotovoltaických panelů. Prvním bodem je rešerše aktuálního stavu nasazování ...