Now showing items 1-2 of 2

  • Měřicí systém pro pozemní vozidla 

   Author: Hostačný Lukáš; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Madarás Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom a zhotovením zmenšenej platformy vhodnej pre testovanie a validáciu pokročilých riadiacich algoritmov vozidiel. Ciel'om práce je poskytnút' l'ahko dostupnú a užívatel'sky priaznivú platformu ...
  • Použítí systémů řízení letu pro úpravu dynamiky pozemních vozidel 

   Author: Lászlo Marek; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Madarás Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Súčasný vývoj elektrických vozidiel prináša nové možnosti ohľadom riadenia dynamiky vozidla vďaka prínosom individuálneho pohonu kolies. Rýchla odozva elektrického pohonu dáva nové možnosti vývoja už existujúcim systémom. ...