Now showing items 1-1 of 1

    • Pasivní optické polymerní planární struktury pro optický přenos dat 

      Author: Maštera Radek; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
      Diplomová práce se zabývá návrhem, výrobou a diagnostikou polymerních mnohavidových vlnově selektivních struktur určených pro plastová optická vlákna o průměru 1 mm. Na úvod je v diplomové práci vysvětleno, jak lze tyto ...