Now showing items 1-1 of 1

    • Jednotka pro synchronizaci měřicích přístrojů 

      Author: Hájek Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
      Tato práce se zabývá návrhem a realizací jednotky TriggerBox Lite pro synchronizaci v sítích Ethernet s využitím protokolu IEEE 1588v2 PTP. Jednotka funguje jako rozhraní, které běžným měřicím a řídicím jednotkám zprostředkovává ...