Now showing items 1-1 of 1

  • Zpřesnění predikce slunečního osvitu pomocí umělých neuronových sítí 

   Author: Bambušek Zbyněk; Supervisor: Wolf Petr; Opponent: Šmíd Radislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit algoritmus pro predikci osvitu fungující na principu neuronových sítí, jehož smyslem je nahradit stávající metodu založenou na lineární interpolaci, která je v současné době ...