Now showing items 1-1 of 1

  • Testování SpacePix detektoru na podmínky vesmírného prostředí 

   Author: Aleš Hrudička; Supervisor: Urban Martin; Opponent: Suchánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Tato práce se zabývá testováním SpacePix detektoru na podmínky vesmírného prostředí skrze termální cyklování ve vakuu. První část obsahuje popis důležitosti dozimetrických měření ve vesmírných aplikacích. Následuje popis ...