• Nepriame meranie rýchlosti závodných vozidiel s pohonom všetkých kolies 

      Autor: Hostačný Lukáš; Vedoucí práce: Tomlain Ján; Oponent práce: Nohejl Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
      Bakalárska práca sa zaoberá teoretickou analýzou požiadaviek vyhodnocovacieho zariadenia pre bezkontaktné meranie rýchlosti závodných vozidiel s pohonom všetkých kolies. Konkrétne závodného vozidla Formula Student FEE ...