Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza dat z magnetometru 

   Author: Papaj Jan; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Filtrace vibrací v signálech inerciálních senzorů 

   Author: Kubelka Vladimír; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pracoviště pro testování vlivu vibrací 

   Author: Stach Michal; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systém pro měření na zpětnovazebním akcelerometru 

   Author: Poláček Martin; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Soták Miloš
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací analogových obvodů pro vyhodnocení výstupního napětí, napájení, úpravy signálu a odvození zpětné vazby akcelerometru DA-1. Toto zahrnuje návrh schématu zapojení a dvoustranné desky ...