Now showing items 1-7 of 7

  • Jednotka pro sběr dat a řízení s podporou PTP 

   Author: Vavrouš Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řídicí modul akčních členů 

   Author: Staněk Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sběr dat ze senzorů pro monitorování budov 

   Author: Škvor Matyáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
  • Systém sběru dat ze senzorů CCD s STM32Fx 

   Author: Berlinger Adam; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Výuka vestavných systémů s využitím mbed 

   Author: Jan Kočí; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Bakalářská práce se zabývá programováním mikrokontroléru STM32F303RE a slouží jako doplnění již existující bakalářské práce s názvem „Optimální využití mbed IDE v laboratorní výuce“. Cílem bakalářské práce je vytvořit ...
  • Základní měřicí přístroje pro výukové laboratoře, realizované mikrořadičem 

   Author: Matúš Obrk; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou základných meracích prístrojov pre hromadné využitie vo výukových laboratóriach. Pri návrhu meracích prístrojov je využitá metóda softvérovo definovaných prístrojov. Prístroje ...
  • Zpětnovazební regulátory s mikrořadičem pro demonstrační účely 

   Author: Světlík Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat zpětnovazební regulátory s využitím mikrořadiče řady STM32 pro demonstrační účely. Tyto regulátory jsou navrženy za účelem použití ve výuce. Z tohoto důvodu je při ...